การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

1. การรับประกันสินค้า ทางร้านจะรับประกันสินค้า 14 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า

2. การรับประกันสินค้ากรณีสินค้ามีปัญหา ทางรับรับประกัน 2 กรณี ดังนี้
    2.1. กรณีไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงเบียนได้ (กรณีนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของเครือข่ายของเบอร์ที่สั่งซื้อ)
    2.2. กรณีเบอร์ใช้งานไม่ได้ภายใน 14 วัน (กรณีนี้จะเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าทางร้านจะเช็ควันหมดอายุของเบอร์ และเช็คการใช้งานของเบอร์ก่อนส่งสินค้า)